Metadataprofil för specifikationer

Beskriver hur man uttrycker en specifikation och dess tillhörande delar, 25 januari 2021

Senaste versionen:
https://lankadedata.se/spec/prof-se/
Denna version:
https://lankadedata.se/spec/prof-se/1.0
Författare:
Matthias Palmér - MetaSolutions
Licens:
CC-BY 4.0

Denna metadataprofil är framtagen utifrån behoven på Sveriges Dataportal för att beskriva specifikationer.

Metadataprofilen är i huvudsak baserad på W3Cs Profiles vocabulary (PROF) utvidgad med några element från Asset Description Metadata Schema (ADMS) och Data Catalog Vocabulary (DCAT).

classDiagram Specifikation --> Specifikation : föregående/nästa/senaste Specifikation --> Specifikationsresurs : har resurs Specifikation --> Utgivare : utgivare Specifikation --> Kontakt : kontakt class Specifikation { specifikationstyp profil av titel beskrivning tema nyckelord utgivningsdatum ändringsdatum status } class Specifikationsresurs { titel beskrivning roll } class Utgivare { namn typ } class Kontakt { typ namn e-postadress }