Applikationsprofil för offentlig konst

Hur offentlig konst beskrivs som länkade data, 24 April 2019

Senaste versionen:
https://lankadedata.se/spec/skr/
Författare:
Hannes Ebner - MetaSolutions
Matthias Palmér - MetaSolutions
På uppdrag av:
Therese Segerstedt - Statens konstråd
Licens:
CC-BY 4.0