Semantiska specifikationer

Här samlar vi semantiska specifikationer som tar avstamp i existerande vokabulärer och scheman snarare än att definera allt på nytt.

DCAT-AP-SE1.1 - Svenska versionen av DCAT-AP för att ange förteckningar av datamängder Skoldata - hur man listar skolor och förskolor NMOH - Nationell metadataprofil för offentliga handlingar Leverantörsreskontra - Information om gjorda inköp med belopp, köpare- och leverantörsinformation Skr - Applikationsprofil för offentlig konst Utegym - information om träningsplatser utomhus Badplatser - Naturliga eller särskilt anordnade badplatser Lekplatser - Information om särskilt anordnade lekplatser Grillplatser - Information om särskilt anordnade grillplater