Semantiska specifikationer

Här samlar vi semantiska specifikationer som tar avstamp i existerande vokabulärer och scheman snarare än att definera allt på nytt.

DCAT-AP-SE - Svenska versionen av DCAT-AP för att ange förteckningar av datamängder Skoldata - hur man listar skolor och förskolor