Lär dig mer om länkade data!

Utbildning DCAT-AP

DCAT-AP för dataportal.se

Denna halvdagsutbildning ger praktiska kunskaper i hur man beskriver datakällor med DCAT-AP för dataportal.se.

Till kursmaterialet »

Semantiska specifikationer

Semantiska specifikationer

Här samlar vi semantiska specifikationer som tar avstamp i existerande vokabulärer och scheman.

Till specifikationerna »

Länkade Data i Sverige

LDSV - Länkade Data i Sverige

Sedan 2012 har det årligen anordnats en nätverksträff kring Länkade Data i Sverige.

Till nätverkssidan »

Vitbok länkade öppna data

Vitbok
länkade öppna data

Vitbokens främsta målsättning är att skapa ökad kompetens och systematik kring processen för att tillgängliggöra länkade öppna data.

Till vitboken »

Utbildning länkade öppna data

Länkade öppna data
i teori och praktik

En tvådagarsutbildning som förmedlar teoretiska och praktiska kunskaper kring länkade öppna data.

Till kursmaterialet »