Lär dig mer om länkade data!

Vitbok länkade öppna data

Vitbok
länkade öppna data

Vitbokens främsta målsättning är att skapa ökad kompetens och systematik kring processen för att tillgängliggöra länkade öppna data.

Till vitboken »

Utbildning DCAT-AP

DCAT-AP för öppnadata.se

Denna halvdagsutbildning ger praktiska kunskaper i hur man beskriver datakällor med DCAT-AP för öppnadata.se.

Till kursmaterialet »

Utbildning länkade öppna data

Länkade öppna data
i teori och praktik

En tvådagarsutbildning som förmedlar teoretiska och praktiska kunskaper kring länkade öppna data.

Till kursmaterialet »