Vitbok länkade öppna data

Vitbok länkade öppna data

Denna vitbok har tagits fram inom det VINNOVA-finansierade projektet Kompetensförstärkning kring länkade öppna data - dialog, webbinarier och vitbok.

Se projektets webbsida för mer information.

Målgrupp och målsättning

Vitbokens främsta målsättning är att skapa ökad kompetens och systematik kring processen för att tillgängliggöra länkade öppna data. Vitboken är skriven med svenska aktörer som målgrupp och kan användas för att underlätta och minimera nödvändiga organisationsinterna informations- och förankringsarbeten.

Boken tar upp tekniska aspekter i begränsad omfattning och är inte tänkt som uppslagsverk för modellering och publicering av länkade öppna data. Se kapitlet om relaterad information för vidareförande literatur och andra initiativ.

Författare

Vitboken är skriven av Matthias Palmér och Hannes Ebner från MetaSolutions AB.

Författarnas tack

Stort tack till följande personer som har bidragit till vitboken på ett eller annat sätt (listan är sorterad alfabetiskt):

Johanna Berg, Erik Borälv, Kajsa Bråting, Rong Chen, Klas Eckerberg, Thomas Kvist, Börje Lewin, Niklas Lindström, Rikard Lövström, Robin Mångs, Hans Mehlin, Johanna Nilsson, Maria Noring, Marcus Smith, Henrik Summanen, Solgerd Tanzilli

Licens

Vitboken är licensierad med Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.